Ludność:

Na terenie gminy Władysławów mieszka 8185 osób (stan na 24.02.2012)

Największymi skupiskami ludności są sołectwa Władysławów 1765 osób (w tym Felicjanów  230), Chylin (807), Wyszyna 878 (w tym Przyborów 74 i Stawki 102), Kuny (800) i Russocice (650).