REJESTR UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH
URZĄD GMINY WŁADYSŁAWÓW 2020 ROK


Lp

Data

rejestracji

Numer

umowy

Data

zawarcia

umowy

Okres

obowiązywania umowy

Dane podmiotu z którym

umowa jest zawarta

Przedmiot umowy

Wartość

umowy

(brutto)

Uwagi

1

2.01.2020r.

Nr 1/2020

2.01.2020r.

od 2.012020r.

do 30.06.2020r.

Mi Ga Studio

Dorota Szczepaniak Kwietniewska

Tworzenie tekstów i innych materiałów o charakterze informacyjnym

700,00 zł

wynagrodzenie miesięczne


1A

2.01.2020r.

Nr 2/2020

1.01.2020r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Maciej Małolepszy

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Władysławów

1 szt. bydła-

10,00zł/dob.

1 szt. świni-

7,00zł/doba

1szt.drobiu-

2zł/doba


2

2.01.2020r.

ORDG.2601.54.1.

2019

2.01.2020r.

od 2.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Sigma- Joanna Rąbała

Dostawa art. biurowych,tonerów i środków czystości


1 700,00 zł


2A

2.01.2020r.

ORDG.2601.54.2.

2019

2.01.2020r.

od 2.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Kredka. Net. pl

Anna Wiśniewska - Kocik

Dostawa art. biurowych,tonerów i środków czystości

18 300,00 zł


3

2.01.2020r.

Nr 2/2019

31.12.2019r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Gabinet Weterynaryjny

Marek Gralak

Świadczenie usług weterynaryjnych

1 600,00 zł


3A

2.01.2020r.

Umowa

31.12.2019r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Global Innovative Solutions

Katarzyna Burda-Świerz

Pomiary jakości powietrza

75 zł netto

miesięcznie


4

2.01.2020r.

Nr 5/2020

1.01.2020r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.

Zbieranie,przetwarzanie i odzysk odpadów

190801 – 800 zł/MG

190802-800zł/MG+VAT


4A

2.01.2020r.

Umowa

31.12.2019r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Hotel dla zwierząt

Longin Siemiński

Wyłapywanie,opieka,

zapewnienie miejsca w schronisku

164 000,00 zł


5

14.01.2020r

Umowa

14.01.2020r.

od 1.02.2020r.

do 31.01.2021r.

Wydawnictwo C. H. Beck sp. z

o. o.

Korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa

5 750,00 zł


6

20.01.2020r

91/UO/2020

20.01.2020r.

od 31.12.2019r.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe

sp. z o. o.

Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych

370 000,00 zł


7

24.01.2020r

GGK.7031.1.2020

24.01.2020r.

od 24.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Zakład Oczyszczania Gmi -Tur Wiesław Baranowski

Odbieranie i zagospodarowanie nieczystości stałych z kontenerów

Kontener -

714,96 zł


7A

24.01.2020r

ZRG.6812.1.2020

24.01.2020r.

od 24.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Arenda Wycena i Obrót Nieruchomościami

Maria Kołodziejczak

Wycena nieruchomości

4 000,00 zł


8

27.01.2020r

GGK.7030.2.2020

27.01.2020r.

od 27.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Spółdzielnia Kominiarzy ,

Zakład Usług w Turku

Wykonanie usług kominiarskich w budynkach i lokalach będących w zasobach Gminy Władysławów

do kwoty

5 000,00 zł


9

28.01.2020r.

GGO1/p1/2020

28.01.2020r.

do 16.03.2020r.

Projektowanie,Nadzorowanie i Kierowanie robotami budowlanymi Anna Maroń

Dokumentacja techniczno - budowlana dot. rozbudowy placu zabaw w Małoszynie

2 800,00 zł


10

29.01.2020r

GGK 7021.3.2020

29.01.2020r.

od 23.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Przedsiębiorstwo PHU

Stanisław Soszyński

Dostawa opału

1t -724,47zł

1t- 793 zł


11

30.01.2020r

Polisa ubezpieczeniowa

Nr1037540630

30.01.2020r.

od 01.02.2020r.

do 31.01.2021r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Odpowiedzialność cywilna

w związku z posiadanym mieniem

8 924,25 zł


12

30.01.2020r

Polisa ubezpieczeniowa

Nr 1011691013

30.01.2020r.

od 01.02.2020r.

do 31.01.2021r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Ubezpieczenie budynków UG

8 858,05 zł


12A

31.01.2020r

Aneks do umowy

31.01.2020r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Open Way

Łukasz Jankowiak

Usługi telekomunikacyjne-

dostęp do internetu

8 400,00 zł


12B

10.02.2020r

Umowa Nr 2/2020

10.02.2020r


Wydawnictwo Pejzaż-Stadnicki

Opracowanie i wydanie Albumu-Książki-

Władysławów i okolice na starej fotografii

42 000,00 zł


13

11.02.2020r

GGO.3/p2/2020

11.02.2020r.

od 11.02.2020r.

do 22.06.2020r.

Biuro Projektowe SIGMa

Krzysztof Berliński

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn-Chylin

12 000,00 zł


14

11.02.2020r

GGO.2/p3/2020

11.02.2020r.

od 11.02.2020r.

do 31.10.2020r.

Biuro Projektowe SIGMa

Krzysztof Berliński

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

Budowa drogi w m.Olesin

40 000,00 zł


15

22.02.2020r

Umowa najmu

Nr 1/II/2020

22.02.2020r.

od 22.02.2020r.

do 31.12.2020r.

Copy Service Tomasz Bondar

Wynajem urządzenia

Konika Minolta

7 200,00 zł


16

26.02.2020r

GGO.4/p5/2020

26.02.2020r.

do 15.07.2020r.

Projektant Bożena Woźniak

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Głogowa

6 000,00 zł


17

28.02.2020r

RLP.524.1.1.2020

28.02.2020r

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Klub Wędkarstwa Sportowego ,,SKIMMERS”

Umowa o realizację zadania

publicznego – Wędkarstwo wyczynowe na najwyższym poziomie. Szkolenie drużyn, organizacja treningów i start w zawodach – Puchar Wielkopolski 2020

1 800,00 zł


18

28.02.2020r

RLP.524.1.2.2020

28.02.2020r

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,ZNICZ” Władysławów

Umowa o realizację zadania

publicznego – Szkolenie w zakresie piłki nożnej

44 000,00 zł


19

28.02.2020r

RLP.524.1.3.2020

28.02.2020r

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie Nr 33 Władysławów

Umowa o realizację zadania

publicznego – Gratyfikacja rzeczowa dla zawodników w sezonie wędkarskim 2020 Koła PZW NR 33 Władysławów

8 000,00 zł


20

28.02.2020r

RLP.524.1.4.2020

28.02.2020r

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Skoczek” we Władysławowie

Umowa o realizację zadania

publicznego – Upowszechnienie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z małych miejscowości

47 016,00 zł


21

28.02.2020r

RLP.524.1.5.2020

28.02.2020r

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Stowarzyszenie Kobiet ,,Wyszyńskie Kasztelanki”

Umowa o realizację zadania

publicznego – Organizacja II Jarmarku Wyszyńskiego

1 200,00 zł


22

28.02.2020r

RLP.524.1.6.2020

28.02.2020r

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Stowarzyszenie ,,Koniczynka” we Władysławowie

Umowa o realizację zadania

publicznego – ,,Dla Ciebie Mamo” - koncert z okazji Dnia Matki

2 900,00 zł


23

28.02.2020r

RLP.5241.1.7.2020

28.02.2020r

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Fundacja Lech Poznań Football Academy

Umowa o realizację zadania

publicznego – Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym dla dzieci i młodzieży z Gminy Władysławów

20 950,00 zł


24

28.02.2020r

RLP.524.1.8.2020

28.02.2020r

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Fundacja Piotra Reissa

Umowa o realizację zadania

publicznego – Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Władysławów

4 400,00 zł


25

28.02.2020r

RLP.524.1.9.2020

28.02.2020r

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Fundacja Piotra Reissa

Umowa o realizację zadania

publicznego – Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych

1 400,00 zł


26

28.02.2020r

RLP.5241.1.10.2020

28.02.2020 r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Ludowy Zespół Sportowy Baszta Wyszyna

Umowa o realizację zadania

publicznego – Organizacja Ogólnopolskich Biegów Wyszyna 2020

15 000,00 zł


27

2.03.2020r

ZRG.6845.2.2020

2.03.2020r.

od 2.03.2020r.

do 31.03.2025r.

Mateusz Łysiak vel Kempiński

Dzierżawa gruntu

90,65zł rocznie


28

2.03.2020r.

ZRG.6845.1.2020

2.03.2020r.

od 2.03.2020r.

do 31.03.2025r.

Maciej Drzewiecki

Dzierżawa gruntu

573,80 zł

rocznie


29

6.03.2020r.

GGO.5/p4/2020

6.03.2020r.

do 15.05.2020r.

Jacek Socha

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – Rozbudowa

sieci wodociągowej w m.

Natalia


3 500,00 zł


30

6.03.2020r.

GGO.7011.9/k14/ 2020

6.03.2020r.

do 15.06.2020r.

Jacek Socha

Dokumentacja kosztorysowa-

Wymiana węzłów w m. Mariantów – Żdżarki , Polichno , Międzylesie ,

Małoszyna

1 500,00 zł


31

9.03.2020r.

GGO.7011.7/p8/ 2020

9.03.2020r.

do 28.06.2020r.

Andrzej Paciorek

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – Budowa

oświetlenia w m. Skarbki

4 858,50 zł


32

9.03.2020r.

GGO.7011.8/p12/ 2020

9.03.2020r.

do 15.07.2020r.

Andrzej Paciorek

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – Budowa

oświetlenia w m. Jabłonna

3 813,00 zł


33.

12.03.2020

GGO.7011.6/p6/2020

12.03.2020 r.

do 31.08.2020 r.

Zakład Elektroinstalacyjny – Handlowy ,,WIS” Jerzy Woźniak

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania ,,Budowa oświetlenia w m. Chylin – Tarnowski Młyn”

4 907,70 zł


34.

18.03.2020

DP.7234.5.2020

18.03.2020 r.

do 30.11.2020 r.

RM Beton Spółka Jawna W. Kocański i J. Kocańska

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych masą mineralno - asfaltową na gorąco na terenie gminy Władysławów

40 836,00 zł


35.

23.03.2020

USC.1.2020

23.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

PHU TRANS OLL Jarosław Kwiatkowski

Dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Urzędu Gminy Władysławów i budynku po byłej SP w Małoszynie

21 850,00 zł


36.

30.03.2020

GGO.7011.10/PT/2020

30.03.2020 r.

do 30.04.2020 r.

ANBUD Anna Maroń – Projektowanie, Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Budowlanymi

Wykonanie okresowego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących we władaniu Gminy Władysławów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

3 952,00 zł


37.

1.04.2020 r.

EZ.8031.5.2020

1.04.2020r.

14 dni od dnia podpisania

Powiat Turecki

Dofinansowanie zakupu respiratora

5 000,00 zł


37A

1.04.2020r.

Umowa nr 6/2020

1.04.2020r.

od 1.04.2020 r.

do 31.12.2020r.

Gabinet Weterynaryjny

Marek Gralak

Świadczenie usług weterynaryjnych-sterylizacja i kastracja psów i kotów

2 000,00 zł


38.

3.04.2020 r.

GGO.7011.11/P9/2020

03.04.2020 r.

do 30.06.2020 r.

Jacek Socha

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Felicjanów na działce o nr geodezyjnym 286/10”

3 500,00 zł


39.

8.04.2020r.

Umowa

8.04.2020r.

od 1.05.2020r.

do 30.04.2021r.

Radix Sp. z o. o.

Sprawowanie opieki autorskiej nad systemami z Pakietu Radix

12 247,85 zł


40

17.04.2020r

Umowa o dzieło

Nr 3/2020

17.04.2020

od 17.04.2020 r.

do 30.06.2020r.

Iwona Nowacka

Wykonanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Władysławów na lata

10 000,00 zł


41

21.04.2020r

EZ.7021,1,3,2020

21.04.2020r

od 1.01.2020r

do 31.12.2020r.

Pomorska Grupa Konsultingowa

Spółka Akcyjna

Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji,

opracowanie projektu dokumentacji na potrzeby

przeprowadzenia przetargu

3 000,00 zł


42

23.04.2020r

375/2020/15/OZ-UP-go/D

23.04.2020r

od 15.01.2020r.

do 31.08.2020r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacja przedsięwzięcia -

Usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów,opakowań po nawozach i typu Big Bag


21 644,00 zł


43

24.04.2020r

2/04/Gmina Władysławów/2020

24.04.2020r.

18 tydzień

kalendarzowy 2020r.

Pol-Eko-Aparatura

Modernizacja stacji zlewnej

przy oczyszczalni ścieków

w Russocicach

24 000,00 zł

+vat 23%


44

28.04.2020r

Aneks nr 1

28.04.2020r.

30.06.2020r.

Powiat Turecki

Dofinansowanie zakupu respiratora

5 000,00 zł


44A

5.05.2020r

Umowa Nr RLP.524.3.2020

5.05.2020r

od 5.05.2020 r . do 31.12.2020r.

Bank Żywności w Koninie

Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Władysławów

5 000,00 zł


45

11.05.2020r

Umowa o dzieło

nr DP.7223.4.2020

11.05.2020r

do 30.05.2020r.

Konrad Gromada

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogi Russocice-Skarbki oraz drogi

Milinów-Skarbki

900,00 zł


46

14.05.2020r

EZ.8031.11.2020

14.05.2020r

do 31.12.2020r

Powiat Turecki

Zakup tomografu komputerowego

100 000,00 zł


47

15.05.2020r

DP.7234.10.2020

15.05.2020r

do 30.05.2020r.

Michał Walczak

Prace remontowe wiaty przystankowej w miejscowości Natalia

2 800,00 zł


48

20.05.2020r

ZRG.7021.1.2020

20.05.2020r

od 20.05.2020r

do 15.06.2020r

Junkiert Investment

Ustalenie granic drogi gminnej

4 900,00 zł


49

28.05.2020r

GGO.7011,13/p15/2020

28.05.2020r

do 10.06.2020r

Konrad Gromada

Wykonanie projektu organizacji ruchu dla zadania

Budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów

900,00 zł


50

1.06.2020r

GGO.7011.14/p17/2020

1.06.2020r

do 10.06.2020r

Hieronim Maciejewski

Aktualizacja kosztorysu oraz aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach

1 230,00 zł


51

5.06.2020r

Aneks Nr 1 do umowy Nr EZ.7021.1.12.2019

5.06.2020r


Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

Włączenie do umowy punktu poboru energii elektrycznej52

8.06.2020r

GGO.7011.12/p10/2020

8.06.2020r

do 30.07.2020r.

Jacek Socha

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jabłonna

3 500,00 zł


53

22.06.2020r

GGO.7011.16/INI33/2020

22.06.2020 r.

do 20.07.2020 r.

Jacek Socha

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej do hydrantu nadziemnego”

500,00 zł


54

24.06.2020r

GGO.7011.15/W33/2020

24.06.2020r

do 20.07.2020 r.

WATER-MACH Mariola Gmach

Budowa sieci wodociągowej w m. Russocice na dz. nr ewid. 819, 1036

16.902,66 zł


54A

1.07.2020r

RLP.057.1.2020

1.07.2020r

do 31.12.2020r.

Dorota Szczepaniak-Kwietniewska

Tworzenie tekstów i innych materiałów o charakterze informacyjnym

600,00 zł - miesięcznie


55

8.07.2020r.

GGO.7011.19/O22/2020

8.07.2020r.

do 25.07.2020r.

Przemysław Kubacki

Inwentaryzacja przyrodnicza-

opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w ramach zadania-Termomodernizacja budynków szkół podstawowych Gminy Władysławów

2 460,00 zł


55A

15.07.2020r

RLP.061.1.2020

15.07.2020r

do 30.11.2020r.

EKO-GEO GLOB

Opracowanie dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy Władysławów na lata 2021-2028

Strategia Rozwoju 6 150,00 zł Prognoza oddziaływa-nia na środowisko 61,50 zł


56

22.07.2020r

DP.7234,8,2020

22.7.2020r.

31.10.2020r.

Marek Krysiak

Dostawa żwiru

21 350,00 zł


56A

22.07.2020r

GGGO.7011.32/INI33/2020

22.07.2020r

od 3.08.2020r do 30.09.2020r.

Jacek Socha

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

1 700,00 zł


57

24.07.2020r

GGGO.7011.24/INI15/2020

24.07.2020r

od 3.08.2020r do 10.11.2020r.

Mirosława Desecka

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

3 600,00 zł


58

27.07.2020r

GGGO.7011.25/INI17/2020

27.07.2020r

9.11.2020r

Hieronim Maciejewski

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

12 500,00 zł


59

27.07.2020r

GGO.7011.23/w21/2020

27.07.2020r

15.08.2020r.

Magic Garden

Doposażenie siłowni zewnętrznej

12 800,00 zł