Opracowanie Akademii Gurniczo-Hutniczej w Krakowie wytycznych dla rewitalizacji odkrywki Władysławów wraz z otoczeniem na podstawie analizy uwarunkowań.