Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu Gminy Władysławów. Na stronach internetowych znajdziecie Państwo informacje w zakresie:
    * organów władzy - status prawny, organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,
    * zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
    * polityki władz,
    * danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,
    * finansów i mienia.


Informacje zamieszczane na stronach naszego Biuletynu Informacji Publicznej mogą być dostępne w różnych formatach zapisu danych:
- dokument tekstowy sformatowany (.rtf) - dokumenty tego typu najlepiej otwierać w programie Word Pad lub w Open Office Writer
- dokument Microsoft Word (.doc) - dokumenty tego typu najlepiej otwierać w programie MS Word lub w Open Office Writer 
- OpenDocument Dokument tekstowy (.odt)
- dokumenty tego typu najlepiej otwierać w programie w Open Office Writer
- Adobe Acrobat Document (.pdf) - dokumenty tego typu najlepiej otwierać w programie Adobe Acrobat Reader lub w Foxit ReaderJeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi: