Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa drogi w Felicjanowie, ul. Papieska , Jana Pawła II, Wadowicka i Niegowicka

 

Nr sprawy: ZP. 34/341- 10/08
OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa i adres zamawiającego:


Gmina Władysławów

ul. Rynek 43

62-710 Władysławów

www.wladyslawow.bip.net.pl

www.wladyslawow.pl


Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz. U z 2007r Nr 223, poz.1655 ), ogłaszam wybór oferty

najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:


Budowa drogi w miejscowości Felicjanów ul. Papieska, Jana Pawła II, Wadowicka i Niegowicka

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych TUR DRÓG Zygmunt Kucharski, 62 – 700

Turek, ul. Górnicza 10

Cena wybranej oferty wynosi:

642.386,47 zł brutto ( sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 47/100 )


uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena


Wykonawcy którzy złożyli oferty:

oferta nr 1: STRABAG, sp. z o.o, ul. Brechta 7, 03 - 472Warszawa

oferta nr 2: GOLMAR sp. z o.o , Bierzmo 2A, 62-700 Brudzew

oferta nr 3 : Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, 62-


510 Konin, ul. Królowej Marysieńki 12

oferta nr 4 : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych TUR

DRÓG Zygmunt Kucharski, 62 – 700 Turek, ul. Górnicza 10

Wykonawcy , których oferty zostały odrzucone : GOLMAR sp. z o.o 62-


720 Brudzew, Bierzmo 2a.


Uzasadnienie:

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U Nr 223 poz 1655 z 2007


roku ) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści


specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający


przedstawił sposób obliczania ceny oferty, zaznaczając jednocześnie w


ppkt. 14.2 „ Obliczając cenę oferty należy uwzględnić w kosztorysach


ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze


robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do


przedmiaru robót”. W kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące


błędy:

1. w kosztorysie dotyczącym budowy drogi w dziale 7 poz. 21”


Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B 20,

objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m
3 ( istniejące studnie


kanalizacji sanitarnej)”

przyjęto 2,2 m2 – a winno być 2,2 m32. w kosztorysie dotyczącym wykonania chodnika i zjazdów ( na krytym


rowie) w dziale 5 poz. 9 przyjęto :” Chodniki z kostki brukowej


betonowej , grubość 8 cm, podsypka cementowo- piaskowa z


wypełnieniem spoin piaskiem,
kostka szara”, a winno być: „ Zjazdy przez

chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej układane


na podsypce cementowo- piaskowej”

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: brak


                                                             Wójt Gminy Władysławów


                                                              ( - ) Krzysztof Zając

Władysławów, 07.08.2008 r.

Załączniki

ZP - 21 droga w Felicjanowie (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-08-07 14:03:01
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-08-07 14:12:00
Ostatnia zmiana:2008-08-07 14:12:35
Ilość wyświetleń:1510

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij