Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Międzylesie

CPV 45233120-6

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Międzylesie
Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w pokoju 110, Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów ( w każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 – 15.00 ). SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer 0632795003 lub na stronie internetowej www.bip.wladyslawow.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
Termin wykonania zamówienia: - 31października 2006r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy:
posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia
posiadają doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia,
dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym : kierownikiem budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa: 100%

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym , zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu .
Opakowanie należy opisać następująco: Urząd Gminy we Władysławowie
oferta przetargowa na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Międzylesie”. Nie otwierać przed dniem: 22.09.2006 godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów – sekretariat – pokój 104 lub przesłać pod podany adres nie później niż do dnia 22.09.2006r do godz. 9.45


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2006 o godz. 10.00 w pok. nr 101 Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pani Janina Orlikowska - inspektor d/s dróg oraz Pan Stanisław Maroń – inspektor d/s zamówień publicznych tel. ( 063) 2795003 wew. 51 lub 49

Poniżej znajdują się linki do plików z specyfikacją techniczną oraz z projektem budowlanym w formacie *.zip

Władysławów, 25.09.2006 r. ZP 34- 340/18/06 INFORMACJA Informuję, że w dniu 22 września 2006 r. upłynął termin składania ofert przetargowych na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Międzylesie.” Do wskazanego w ogłoszeniu terminu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U z 2006r. Nr 164 poz. 1163) Wójt Gminy Krzysztof Zając

Załączniki

kosztorys_ofertowy (1.3MB) Zapisz dokument  
obmiar_robót (496.3kB) Zapisz dokument  
ogłoszenie_o_przetargu (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (154.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja_Techniczna (2.6MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2006-09-13 00:00:00
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-03-14 10:01:56
Ostatnia zmiana:2007-03-14 10:01:56
Ilość wyświetleń:1239

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij