REJESTR UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH
URZĄD GMINY WŁADYSŁAWÓW 2020 ROK

 

Lp

Data

rejestracji

   Numer

   umowy

      Data

    zawarcia

     umowy

Okres

obowiązywania umowy

Dane podmiotu z którym

umowa jest zawarta

Przedmiot umowy

Wartość

umowy

(brutto)

  Uwagi

1

2.01.2020r.

Nr 1/2020

2.01.2020r.

od 2.012020r.

do 30.06.2020r.

Mi Ga Studio

Dorota Szczepaniak Kwietniewska

Tworzenie tekstów i innych materiałów o charakterze informacyjnym

700,00 zł

wynagrodzenie miesięczne

 

1A

2.01.2020r.

Nr 2/2020

1.01.2020r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Maciej Małolepszy

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Władysławów

1 szt. bydła-

10,00zł/dob.

1 szt. świni-

7,00zł/doba

1szt.drobiu-

2zł/doba

 

2

2.01.2020r.

ORDG.2601.54.1.

2019

2.01.2020r.

od 2.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Sigma- Joanna Rąbała

Dostawa art. biurowych, tonerów i środków czystości

 

1 700,00 zł

 

2A

2.01.2020r.

ORDG.2601.54.2.

2019

2.01.2020r.

od 2.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Kredka. Net. pl

Anna Wiśniewska - Kocik

Dostawa art. biurowych, tonerów i środków czystości

18 300,00 zł

 

3

2.01.2020r.

 Nr 2/2019

31.12.2019r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Gabinet Weterynaryjny

Marek Gralak

Świadczenie usług weterynaryjnych

1 600,00 zł

 

3A

2.01.2020r.

Umowa

31.12.2019r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Global Innovative Solutions

Katarzyna Burda-Świerz

Pomiary jakości powietrza

75 zł netto

miesięcznie

 

4

2.01.2020r.

Nr 5/2020

1.01.2020r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Zakład Utylizacji Odpadów         Sp. z o. o.

Zbieranie,przetwarzanie i odzysk odpadów

190801 – 800 zł/MG

190802-800zł/MG+VAT

 

4A

2.01.2020r.

Umowa

31.12.2019r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Hotel dla zwierząt

Longin Siemiński

Wyłapywanie,opieka,

zapewnienie miejsca w schronisku

164 000,00 zł

 

5

14.01.2020r.

Umowa

14.01.2020r.

od 1.02.2020r.

do 31.01.2021r.

Wydawnictwo C. H. Beck sp. z

o. o.

Korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa

5 750,00 zł

 

6

20.01.2020r.

91/UO/2020

20.01.2020r.

od 31.12.2019r.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe

sp. z o. o.

Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych

370 000,00 zł

 

7

24.01.2020r.

GGK.7031.1.2020

24.01.2020r.

od 24.01.2020r.

do 31.12.2020r.

 Zakład Oczyszczania Gmi -Tur  Wiesław Baranowski

Odbieranie i  zagospodarowanie nieczystości stałych z kontenerów

Kontener -

714,96 zł

 

7A

24.01.2020r.

ZRG.6812.1.2020

24.01.2020r.

od 24.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Arenda Wycena i Obrót Nieruchomościami

Maria Kołodziejczak

Wycena nieruchomości

4 000,00 zł

 

8

27.01.2020r.

GGK.7030.2.2020

27.01.2020r.

od 27.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Spółdzielnia Kominiarzy ,

Zakład Usług w Turku

Wykonanie usług kominiarskich w budynkach i lokalach będących w  zasobach gminyWładysławów

do kwoty

5 000,00 zł

 

9

28.01.2020r.

GGO1/p1/2020

28.01.2020r.

do 16.03.2020r.

Projektowanie,Nadzorowanie i Kierowanie robotami budowlanymi Anna Maroń

Dokumentacja techniczno - budowlana dot. rozbudowy placu zabaw w Małoszynie

2 800,00 zł

 

10

29.01.2020r.

GGK 7021.3.2020

29.01.2020r.

od 23.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Przedsiębiorstwo PHU

Stanisław Soszyński 

Dostawa opału

1t -724,47zł

1t- 793 zł

 

11

30.01.2020r.

Polisa ubezpieczeniowa

Nr1037540630

30.01.2020r.

od 01.02.2020r.

do 31.01.2021r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Odpowiedzialność cywilna

w związku z posiadanym mieniem

8 924,25 zł

 

12

30.01.2020r.

Polisa ubezpieczeniowa

Nr 1011691013

30.01.2020r.

od 01.02.2020r.

do 31.01.2021r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Ubezpieczenie budynków UG

8 858,05 zł

 

12A

31.01.2020r.

Aneks do umowy

31.01.2020r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Open Way

Łukasz Jankowiak

Usługi telekomunikacyjne-

dostęp do internetu

8 400,00 zł

 

12B

10.02.2020r.

Umowa Nr 2/2020

10.02.2020r.

15.12.2020r.

Wydawnictwo Pejzaż-Stadnicki

Opracowanie i wydanie Albumu-Książki-

Władysławów i okolice

42 000,00 zł

 

13

11.02.2020r.

GGO.3/p2/2020

11.02.2020r.

od 11.02.2020r.

do 22.06.2020r.

Biuro Projektowe SIGMa

Krzysztof Berliński

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn-Chylin

12 000,00 zł

 

14

11.02.2020r.

GGO.2/p3/2020

11.02.2020r.

od 11.02.2020r.

do 31.10.2020r.

Biuro Projektowe SIGMa

Krzysztof Berliński

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

Budowa drogi w m. Olesin

40 000,00 zł

 

15

22.02.2020r.

Umowa najmu

Nr 1/II/2020

22.02.2020r.

od 22.02.2020r.

do 31.12.2020r.

Copy Service  Tomasz Bondar

Wynajem urządzenia

Konika Minolta

7 200,00 zł

 

16

26.02.2020r.

GGO.4/p5/2020

26.02.2020r.

do 15.07.2020r.

Projektant Bożena Woźniak

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Głogowa

6 000,00 zł

 

17

28.02.2020r.

RLP.524.1.1.2020

28.02.2020r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Klub Wędkarstwa Sportowego ,,SKIMMERS”

Umowa o realizację zadania

publicznego – Wędkarstwo wyczynowe na najwyższym poziomie. Szkolenie drużyn, organizacja treningów i start w zawodach – Puchar Wielkopolski 2020

1 800,00 zł

 

18

28.02.2020r.

RLP.524.1.2.2020

28.02.2020r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,ZNICZ” Władysławów

Umowa o realizację zadania

publicznego – Szkolenie w zakresie piłki nożnej

44 000,00 zł

 

19

28.02.2020r.

RLP.524.1.3.2020

28.02.2020r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie Nr 33 Władysławów

Umowa o realizację zadania

publicznego – Gratyfikacja rzeczowa dla zawodników w sezonie wędkarskim 2020 Koła PZW NR 33 Władysławów

8 000,00 zł

 

20

28.02.2020r.

RLP.524.1.4.2020

28.02.2020r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Skoczek” we Władysławowie

Umowa o realizację zadania

publicznego – Upowszechnienie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z małych miejscowości

47 016,00 zł

 

21

28.02.2020r.

RLP.524.1.5.2020

28.02.2020r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Stowarzyszenie Kobiet ,,Wyszyńskie Kasztelanki”

Umowa o realizację zadania

publicznego – Organizacja II Jarmarku Wyszyńskiego

1 200,00 zł

 

22

28.02.2020r.

RLP.524.1.6.2020

28.02.2020r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Stowarzyszenie ,,Koniczynka” we Władysławowie

Umowa o realizację zadania

publicznego – ,,Dla Ciebie Mamo” - koncert z okazji Dnia Matki

2 900,00 zł

 

23

28.02.2020r.

RLP.5241.1.7.2020

28.02.2020r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Fundacja Lech Poznań Football Academy

Umowa o realizację zadania

publicznego – Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym dla dzieci i młodzieży z Gminy Władysławów

20 950,00 zł

 

24

28.02.2020r.

RLP.524.1.8.2020

28.02.2020r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Fundacja Piotra Reissa

Umowa o realizację zadania

publicznego – Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Władysławów

4 400,00 zł

 

25

28.02.2020r.

RLP.524.1.9.2020

28.02.2020r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Fundacja Piotra Reissa

Umowa o realizację zadania

publicznego – Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych

1 400,00 zł

 

26

28.02.2020r.

RLP.5241.1.10.2020

28.02.2020 r.

28.02.2020 r. - 31.12.2020 r.

Ludowy Zespół Sportowy Baszta Wyszyna

Umowa o realizację zadania

publicznego – Organizacja Ogólnopolskich Biegów Wyszyna 2020

15 000,00 zł

 

27

2.03.2020r.

ZRG.6845.2.2020

2.03.2020r.

od 2.03.2020r.

do 31.03.2025r.

Mateusz Łysiak vel Kempiński

Dzierżawa gruntu

90,65zł rocznie

 

28

2.03.2020r.

ZRG.6845.1.2020

2.03.2020r.

od 2.03.2020r.

do 31.03.2025r.

Maciej Drzewiecki

Dzierżawa gruntu

573,80 zł

rocznie

 

29

6.03.2020r.

GGO.5/p4/2020

6.03.2020r.

do 15.05.2020r.

Jacek Socha

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – Rozbudowa

sieci wodociągowej w m.Natalia

3 500,00 zł

 

30

6.03.2020r.

GGO.7011.9/k14/ 2020

6.03.2020r.

do 15.06.2020r.

Jacek Socha

Dokumentacja kosztorysowa-

Wymiana węzłów w m. Mariantów –  Żdżarki , Polichno , Międzylesie ,

Małoszyna

1 500,00 zł

 

31

9.03.2020r.

GGO.7011.7/p8/ 2020

9.03.2020r.

do 28.06.2020r.

Andrzej Paciorek

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – Budowa

oświetlenia w m. Skarbki

4 858,50 zł

 

32

9.03.2020r.

GGO.7011.8/p12/ 2020

9.03.2020r.

do 15.07.2020r.

Andrzej Paciorek

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – Budowa

oświetlenia w m. Jabłonna

3 813,00 zł

 

33.

12.03.2020r.

GGO.7011.6/p6/2020

12.03.2020 r.

do  31.08.2020 r.

Zakład Elektroinstalacyjny – Handlowy ,,WIS” Jerzy Woźniak

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania ,,Budowa oświetlenia w m. Chylin – Tarnowski Młyn”

4 907,70 zł

 

34.

18.03.2020r.

DP.7234.5.2020

18.03.2020 r.

do 30.11.2020 r.

RM Beton Spółka Jawna W. Kocański i J. Kocańska

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych masą mineralno - asfaltową na gorąco na terenie gminy Władysławów

40 836,00 zł

 

35.

23.03.2020r.

USC.1.2020

23.03.2020 r.

do  27.03.2020 r.

PHU TRANS OLL Jarosław Kwiatkowski

Dostawa oleju opałowego do kotłowni  budynku Urzędu Gminy Władysławów i budynku po byłej SP w Małoszynie

21 850,00 zł

 

36.

30.03.2020r.

GGO.7011.10/PT/2020

30.03.2020 r.

do  30.04.2020 r.

ANBUD Anna Maroń – Projektowanie, Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Budowlanymi

Wykonanie okresowego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących we władaniu Gminy Władysławów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

3 952,00 zł

 

37.

1.04.2020 r.

EZ.8031.5.2020

1.04.2020r.

14 dni od dnia podpisania

Powiat Turecki

Dofinansowanie zakupu respiratora

5 000,00 zł

 

37A

1.04.2020r.

Umowa nr 6/2020

1.04.2020r.

od 1.04.2020 r.

do 31.12.2020r.

Gabinet Weterynaryjny

Marek Gralak

Świadczenie usług weterynaryjnych-sterylizacja i kastracja psów i kotów

2 000,00 zł

 

38.

3.04.2020 r.

GGO.7011.11/P9/2020

03.04.2020 r.

do  30.06.2020 r.

Jacek Socha

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Felicjanów na działce o nr geodezyjnym 286/10”

3 500,00 zł

 

39.

8.04.2020r.

Umowa

8.04.2020r.

od 1.05.2020r.

do 30.04.2021r.

Radix  Sp. z o. o.

Sprawowanie opieki autorskiej nad systemami z Pakietu Radix

12 247,85 zł

 

40

17.04.2020r.

Umowa o dzieło

Nr 3/2020

17.04.2020r.

od 17.04.2020 r.

do 30.06.2020r.

Iwona  Nowacka

Wykonanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Władysławów na lata

10 000,00 zł

 

41

21.04.2020r.

EZ.7021,1,3,2020

21.04.2020r.

od 1.01.2020r.

do 31.12.2020r.

Pomorska Grupa Konsultingowa

Spółka Akcyjna

Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji,

opracowanie projektu dokumentacji na potrzeby

przeprowadzenia przetargu

3 000,00 zł

 

42

23.04.2020r.

375/2020/15/OZ-UP-go/D

23.04.2020r.

od 15.01.2020r.

do 31.08.2020r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacja przedsięwzięcia -

Usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów,opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

21 644,00 zł

 

43

24.04.2020r.

2/04/Gmina Władysławów/2020

24.04.2020r.

18 tydzień

kalendarzowy 2020r.

Pol-Eko-Aparatura

Modernizacja stacji zlewnej

przy oczyszczalni ścieków

w Russocicach

24 000,00 zł

+ vat 23%

 

44

28.04.2020r.

Aneks nr 1

28.04.2020r.

30.06.2020r.

Powiat Turecki

Dofinansowanie zakupu respiratora

5 000,00 zł

 

44A

5.05.2020r.

Umowa Nr RLP.524.3.2020

5.05.2020r.

od 5.05.2020 r .      do 31.12.2020r.

Bank Żywności w Koninie

Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Władysławów

5 000,00 zł

 

45

11.05.2020r.

Umowa o dzieło

nr DP.7223.4.2020

11.05.2020r.

do 30.05.2020r.

Konrad Gromada

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogi Russocice-Skarbki oraz drogi

Milinów-Skarbki

900,00 zł

 

46

14.05.2020r.

EZ.8031.11.2020

14.05.2020r.

do 31.12.2020r.

Powiat Turecki

Zakup tomografu komputerowego

100 000,00 zł

 

47

15.05.2020r.

DP.7234.10.2020

15.05.2020r.

do  30.05.2020r.

Michał Walczak

Prace remontowe wiaty przystankowej w miejscowości Natalia

2 800,00 zł

 

48

20.05.2020r.

ZRG.7021.1.2020

20.05.2020r.

od 20.05.2020r.

do 15.06.2020r.

Junkiert  Investment

Ustalenie granic drogi gminnej

4 900,00 zł

 

49

28.05.2020r.

GGO.7011,13/p15/2020

28.05.2020r.

do 10.06.2020r.

Konrad Gromada

Wykonanie projektu organizacji ruchu dla zadania

Budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów

900,00 zł

 

50

1.06.2020r.

GGO.7011.14/p17/2020

1.06.2020r.

do 10.06.2020r.

Hieronim Maciejewski

Aktualizacja kosztorysu oraz aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach

1 230,00 zł

 

51

5.06.2020r.

Aneks Nr 1   do umowy Nr EZ.7021.1.12.2019

5.06.2020r.

 

Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

Włączenie do umowy punktu poboru energii elektrycznej

 

 

52

8.06.2020r.

GGO.7011.12/p10/2020

8.06.2020r.

do 30.07.2020r.

Jacek Socha

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jabłonna

3 500,00 zł

 

53

22.06.2020r.

GGO.7011.16/INI33/2020

22.06.2020 r.

do 20.07.2020 r.

Jacek Socha

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej do hydrantu nadziemnego”

500,00 zł

 

54

24.06.2020r.

GGO.7011.15/W33/2020

24.06.2020r.

do 20.07.2020 r.

WATER-MACH Mariola Gmach

Budowa sieci wodociągowej w m. Russocice na dz. nr ewid. 819, 1036

16.902,66 zł

 

54A

1.07.2020r.

RLP.057.1.2020

1.07.2020r.

do 31.12.2020r.

Dorota Szczepaniak-Kwietniewska

Tworzenie tekstów i innych materiałów o charakterze informacyjnym

600,00 zł -   miesięcznie

 

55

8.07.2020r.

GGO.7011.19/O22/2020

8.07.2020r.

do 25.07.2020r.

Przemysław Kubacki

Inwentaryzacja przyrodnicza-

opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w ramach zadania-Termomodernizacja budynków szkół podstawowych Gminy Władysławów

2 460,00 zł

 

55A

15.07.2020r.

RLP.061.1.2020

15.07.2020r.

do 30.11.2020r.

EKO-GEO GLOB

Opracowanie dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy Władysławów na lata 2021-2028

Strategia Rozwoju     6 150,00 zł Prognoza oddziaływa-nia na środowisko 61,50 zł

 

55

B

17.07.2020r.

GGO.7011.17/p19/2020

17.07.2020r.

do 12.10.2020r.

KADROG Przemysław Kaczorowski

Wykonanie dokumentacji projektowej

12 300,00 zł

 

56

22.07.2020r.

DP.7234,8,2020

22.7.2020r.

31.10.2020r.

Marek Krysiak

Dostawa żwiru

21 350,00 zł

 

56A

22.07.2020r.

GGGO.7011.32/INI33/2020

22.07.2020r.

od 3.08.2020r.    do 30.09.2020r.

Jacek Socha

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

1 700,00 zł

 

56B

23.07.2020r.

Załącznik Nr 3

umowa Nr ZPGP.271.5.2020

23.07.2020r.

30.09.2020r.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariantów

82 718,23 zł

 

57

24.07.2020r.

GGGO.7011.24/INI15/2020

24.07.2020r.

od 3.08.2020r.    do 10.11.2020r.

Mirosława Desecka

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

3 600,00 zł

 

58

27.07.2020r.

GGGO.7011.25/INI17/2020

27.07.2020r.

9.11.2020r.

Hieronim Maciejewski

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

12 500,00 zł

 

59

27.07.2020r.

GGO.7011.23/w21/2020

27.07.2020r.

15.08.2020r.

Magic Garden

Doposażenie siłowni zewnętrznej

12 800,00 zł

 

60

28.07.2020r.

ZPGP.271.3.2020

28.07.2020r.

9.11.2020r.

Zakład Robót Inżynieryjnych – Stanisław Dropiński

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach

1 251 045,67 zł

 

61

4.08.2020r.

ZPGP.271.4.2020

4.08.2020r.

do10.11.2020r.

Trans-Spili

Budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów

306 085,52 zł

 

61A

12.08.2020r.

GGO.7011.26/p18/2020

12.08.2020r.

do 30.11.2020r.

Bożena Woźniak

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

3 000,00 zł

 

62

13.08.2020r.

Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

13.08.2020r.

do 13.08.2022r.

P4 Sp. z o. o.

Usługi telekomunikacyjne

 

 

63

13.08.2020r.

Aneks do umowy o świadczenie usług telekom.

13.08.2020r.

13.08.2022r.

P4 Sp. z o. o.

Usługi telekomunikacyjne

 

 

63A

17.08.2020r.

GGO.7011.27/w9/ 2020

17.08.2020r.

25.09.2020r.

Zbigniew Marzol

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

16 750,00 zł

 

64

18.08.2020r.

 GGO.7011.29/p22/2020

18.08.2020r.

10.09.2020r.

Iwona Rylska

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

19 000,00 zł

 

65

18.08.2020r.

 GGO.7011.30/p22/2020

18.08.2020r.

10.09.2020r.

Anna Maroń

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

33 000,00 zł

 

66

20.08.2020r.

GGO.7011.20/p20/2020

20.08.2020r.

10.11.2020r.

Andrzej Paciorek

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

7 252,00 zł

 

67

03.09.2020r.

ODP.6232.6.15.2020

3.09.2020r.

31.10.2020r.

LEWIR Sp. z o.o.

Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu tureckiego na lata 2016-2032 od mieszkańców gminy Władysławów

69 984,00 zł

 

68

7.09.2020r.

GGO.7011.33/A22/2020

7.09.2020r.

10.09.2020r.

Agnieszka Galoch

Aktualizacja audytów energetycznych

2 400,00 zł

 

69

10.09.2020r.

GGO.7011.31/w10/2020

10.09.2020r.

28.09.2020r.

Instalacje  Wod - Kan i CO                Zbigniew Marzol

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jabłonna

19 500,00 zł

 

70

10.09.2020r.

GGO.7011.32/INI 10/2020

10.09.2020r.

od 15.09.2020r.

do 28.0.2020r.

Jacek Socha

Inspektor nadzoru inwestorskiego-Rozbudowa sieci wodociągowej w           m. Jabłonna

900,00 zł

 

71

11.09.2020r.

FKW.3123.1.1673.2020

11.09.2020r.

15.11.2020r.

Paweł  Karbolewski

Wykonanie operatu szacunkowego

9 225,00 zł

 

72

14.09.2020r.

GGO.7011.34/w06/ 2020

14.09.2020r.

10.11.2020r.

Usługi Elektryczne

Tomasz  Patan

Roboty budowlane-

Budowa oświetlenia w m. Chylin-Tarnowski Młyn

58 500,00 zł

 

73

24.09.2020r.

DP.7011.13.2020

24.09.2020r.

30.09.2020r.

P.H.U. ELEKTRO-INSTAL

Dobudowa lampy oświetlenia ulicznego w m. Kuny

4 700,00 zł

 

74

2.10.2020r.

GGO.7011.35/INI5/2020

2.10.2020r.

15.11.2020r.

Bożena Woźniak

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Głogowa

1 800,00 zł

 

75

2.10.2020r.

INF.132.5.2020

2.10.2020r.

od 2.10.2020r

do 2.10.2021r.

Infojar - Bydgoszcz

Kompleksowa konserwacja od strony programowej systemu komputerowego WODNIK

700,00 zł +vat

 

76

9.10.2020r

Aneks nr 1 do umowy

DP.7234.5.2020 z dnia 18.03.2020r.

9.10.2020r.

 

RM Beton Spółka Jawna

Kowale Księże 77a

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

47 095,14 zł

 

77

20.10.2020r.

GGO.7011.37/w14/2020

20.10.2020r.

25.11.2020r.

Mariola Gmach

Wymiana węzłów w m. Mariantów ,  Żdżarki ,Polichno,Międzylesie, Małoszyna

95 899,21 zł

 

77A

21.10.2020r.

GGO.7011.38/w08/2020

21.10.2020r.

30.11.2020r.

Dawid Napierała

Roboty budowlane w ramach inwestycji – Budowa oświetlenia w m. Skarbki

18 265,50 zł

 

78

29.10.2020r.

GGO.7011.39/w12/2020

29.10.2020r.

30.11.2020r.

Ryszard Koch

Roboty budowlane w ramach inwestycji-Budowa oświetlenia w m. Jabłonna

15 000,00 zł

 

79

4.11.2020r.

GGO.7011.39/w12/2020

4.11.2020r.

od 6.11.2020r.

do 19.11.2020r.

Hieronim Maciejewski

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi -

Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn-Chylin

 

4 800,00 zł

 

80

5.11.2020r.

DP.7210.4.2020

5.11.2020r.

do 15.12.2020r.

LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o. o.

Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg w granicach gminy Władysławów

7 263,15 zł

 

81

9.11.2020r.

ZPGP.271.7.2020r.

9.11.2020r.

do 19.11.2020r.

Przedsiębiorstwo Robót   Drogowo - Mostowych w Kole

Przebudowa drogi gminnej -

Tarnowski Młyn-Chylin

525 284,05 zł

 

82

16.11.2020r.

DP.7234.17/2.2020

16.11.2020r.

od 16.11.2020r.  do 31.03.2021r.

Zakład Usług Leśnych-

DARLAS

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2020/2021

36 657,09 zł

 

83

16.11.2020r.

DP.7234.17/3.2020

16.11.2020r.

od 16.11.2020r.  do 31.03.2021r.

P.P.H.U. MARKO

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2020/2021

28 771,20 zł

 

84

16.11.2020r.

DP.7234.17/1.2020

16.11.2020r.

od 16.11.2020r.

do 31.03.2021r.

Firma usługowo-Transportowa

GOL-EKO

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2020/2021

30 875,40 zł

 

84A

16.11.2020r.

EZ.7021,1,8,2020

16.11.2020r.

od 1.01.2021r.

do 31.12.2021r.

Energa-Obrót

Sprzedaż energii elektrycznej

do punktów poboru opisanych w załącznika nr 1

227 856,28 zł

 

84B

24.11.2020r

DP.7234.20.2020

24.11.2020r

od 24.11.2020r.

do 7.12.2020r.

P.P.H.U. MARKO

Dostawa żwiru do naprawy dróg

19 273,61 zł

 

84C

26.11.2020r.

FS.271.1.2020

26.11.2020r.

od 26.11.2020r.

do 31.12.2021r.

Andrzej Hawran

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego

7 491,00 zł

 

85

2.12.2020r.

Aneks nr 1 do umowy

9.10.2020r.

 

GMI-TUR

Wywóz nieczystości stałych komunalnych

 

 

86

7.12.2020r.

ZPGP.271.8.2020

7.12.2020r.

od 1.01.2021r.

do 31.12.2021r.

GMI-TUR

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Władysławów

1 030 302,

07 zł

 

87

8.12.2020r.

Aneks nr3

8.12.2020r.

od 1.01.2021r.

do 31.12.2021r.

Poczta Polska

Usługi pocztowe

20 000,00 zł

 

88

11.12.2020r.

FS.271.2.2020

11.12.2020r.

do 18.12.2020r.

Andrzej Hawran

Sporządzenie projektów związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego

1 500,00 zł