Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                         Władysławów 15 .01.2020 r.

Centrum Usług Wspólnych

 Gminy Władysławów

Ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj.: Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  - zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  Numer sprawy: CUW.ZP.225.1.2020 na zadanie pn.:” Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych budynków: Szkoły Podstawowej we Władysławowie w ilości 40 000 l  i Szkoły Podstawowej w Chylinie w ilości 10 000 l

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  :

 

I.

 

P.H.U TRANS – OLL

Jarosław Kwiatkowski

Felicjanów 11 A, 62-710 Władysławów

 

 

Uzasadnienie wyboru:

   

    Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych                             w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: cena ofertowa brutto  oraz termin płatności faktury.

    P.H.U TRANS-OLL Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11 A, 62-710 Władysławów spełniło warunki udziału w postępowaniu,  jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy  Prawo Zamówień Publicznych i uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą.     

 Po podstawieniu do wzoru wg którego następuje, zgodnie z przyjętym w SIWZ, wybór najkorzystniejszej oferty (kryterium cena 60% znaczenia,  termin płatności faktury 40% znaczenia), wskazano, że najkorzystniejszą jest oferta w/w Wykonawcy, która otrzymała 100 pkt. Cena oferty jest najkorzystniejsza zgodnie z przyjętymi kryteriami i mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

II. Oferty złożyli :

 

Numer oferty

Adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów         w kryterium

„termin realizacji dostawy”

Łączna liczba punktów

1.

PHU „BAK” Sprzedaż Produktów Naftowych s.c Krystyna Figas, Wojciech Figas, 62-500 Konin, ul.Podgórna 17a

58,43 pkt

40,00 pkt

98,43 pkt

2

TRANS – OLL

Jarosław Kwiatkowski

62-710 Władysławów

Felicjanów 11 A

60, 00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

 

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania - brak

IV. wykonawcy, których oferty zostały odrzucone  – brak

V. Zgodnie z art.94 ust. 2 pkt.3 ppkt.a, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 wyżej powołanej ustawy. Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

                                                                                                         

 

                                                                                                         

 

                                                    Alicja Olek

                                                  p.o dyrektora  Centrum Usług Wspólnych

                                                           Gminy Władysławów

 

Załączniki

zawiadom_o_wyb_oferty wykonawcy olej 2020 (557.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2020-01-15 12:31:58
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2020-01-15 12:32:59
Ostatnia zmiana:2020-01-15 12:33:09
Ilość wyświetleń:110

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij