Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

zapytanie cenowe na zadanie pn: odbiór i przekazanie do recyklingu / odbiór i recykling folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Władysławów zaprasza do składania ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu /odbiór i recykling folii rolniczej i innych odpadów pochodzących                               z działalności rolniczej z terenu gminy Władysławów.

Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i recykling z terenu gminy Władysławów w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu  z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia                         14 grudnia 2012 r. o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),                                      z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 819) – „Karta przekazania odpadów”.

 

Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów:

  • odpady z folii rolniczej – 22,13  Mg
  • odpady z siatki do owijania balotów – 5,65 Mg
  • odpady ze sznurka do owijania balotów – 2,22  Mg
  • odpady po opakowaniach po nawozach – 6,31 Mg
  • odpady opakowania typu Big – Bag – 5,20 Mg

 

Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe.

Zamawiający wskaże miejsce odbioru odpadów (jedno na terenie gminy).

W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie               z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy                     i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z ze zm.).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty w żadnym wypadku.

Oferty cenowe należy przesyłać na adres sekretariat@wladyslawow.pl  do dnia 10.12 2019 r., do godz. 1000.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia.

Kryterium oceny ofert stanowi w 100% cena.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru wykonawcy zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) oraz prawo zawarcia umowy tylko w przypadku przyznania środków zewnętrznych.

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Liliana Gralak tel. 63 2795003 wew.50.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność                             z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Załączniki

załącznik nr 1- oferta cenowa (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku 1 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aldona Walczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aldona Walczak
Data wprowadzenia:2019-12-05 13:51:09
Opublikował:Aldona Walczak
Data publikacji:2019-12-05 13:53:03
Ostatnia zmiana:2019-12-05 13:53:07
Ilość wyświetleń:65

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij