Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na zadanie ,,Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów

 

ZP 34/340-5/07

OGŁOSZENIE

Gmina Władysławów

ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

tel. (063) 2795003 www.bip.wladyslawow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na zadanie:WYKONANIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁADYSŁAWÓW


CPV 74250000-6, 74251000-3


Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w pokoju 110, Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów (w każdy roboczy dzień z wyjątkiem sobót,
w godzinach 8:00-15:00). SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na nr (063) 2795003 lub na stronie internetowej
www.bip.wladyslawow.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Termin wykonania zamówienia: do 30 marca 2008r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

  • posiadają odpowiedni potencjał techniczny, a także dysponują odpowiednim sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, dysponują osobą, która posiada stosowne zaświadczenie o przynależności do Izby Urbanistów,

  • warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania co najmniej jednego wykonanego i uchwalonego projektu studium, projektu zmiany studium lub jednego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego o powierzchni powyżej 10 tys. ha dla terenów wiejskich i miejskich w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
    w tym okresie.


Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu.

Opakowanie należy opisać następująco:

Urząd Gminy Władysławów

Oferta przetargowa na: ,,Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów”.

Nie otwierać przed dniem: 12.03.2007 r. godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów – sekretariat – pokój 104 lub przesłać pod podany adres nie później niż do dnia 12.03.2007r. do godz. 9:45.


 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2007r. o godz. 10:00 w pokoju nr 101 Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 WładysławówTermin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pani Anna Sokołowska – inspektor d/s gospodarki przestrzennej, komunalnej i lokalowej oraz Pani Dorota Włodarczyk – inspektor d/s zamówień publicznych, tel. (063) 2795003 wew. 51 lub 49.

Władysławów, 23.02.2007r.


UWAGA!
Wersję elektroniczną projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów należy wykonać jako dokument w formacie *.doc (Microsoft Word) , a mapy dodatkowo w formacie *.bmp lub *.jpg.

 

Załączniki

specyfikac_załączniki (212.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2007-02-23 12:11:38
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2007-02-23 12:14:43
Ostatnia zmiana:2007-03-02 10:48:32
Ilość wyświetleń:1935

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij