Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 275/3, 277/6, 283/2 w obrębie Leonia, gmina Władysławów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Władysławów, dnia 10 kwietnia 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 275/3, 277/6, 283/2 w obrębie Leonia, gmina Władysławów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr 200/17 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 275/3, 277/6, 283/2 w obrębie Leonia, gmina Władysławów, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 275/3, 277/6, 283/2 w obrębie Leonia, gmina Władysławów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, 62–710 Władysławów, ul. Rynek 43, w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, 62–710 Władysławów, ul. Rynek 43, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej http://www.wladyslawow.bip.net.pl/.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62–710 Władysławów o godzinie 1800.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Władysławów na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

-      bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Władysławów, 62–710 Władysławów, ul. Rynek 43,

-      za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 18 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Władysławów. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Władysławów.

 

Wójt Gminy Władysławów

(-) Krzysztof Zając

Załączniki

mpzp obr.Leonia_tekst (289.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
poś_ mpzp obr.Leonia_tekst (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys. mpzp obr.Leonia (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys. poś_ mpzp obr.Leonia (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzasadnienie do uchwały_korekty (351.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1_oświadczenie (271kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2018-04-10 11:22:23
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2018-04-10 11:31:42
Ostatnia zmiana:2018-04-10 11:31:55
Ilość wyświetleń:371
Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij