Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Rejestr zawartych umów w Urzędzie Gminy Władysławów w roku 2017.

Urząd Gminy Władysławów

 

 

 

Urząd Gminy Władysławów zamieszcza Rejestr zawartych umów w 2017 roku.

L.p.

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Komórka Urzędu

1.

02.01.2017r.

Licencja na aktualizację (UPGRADE) oprogramowania

Sputnik Software SP. z o.o. z siedzibą w Poznaniu NIP 779-22-30-149

1.722,00 zł brutto

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji

2.

04.01.2017r.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usuniecie kolizji z siecią elektroenergetyczną

Usługi Projektowe i Nadzory Budowalne Jerzy Owsiejsko z siedzibą w Turku NIP 542-19-08-395

1.700,00 zł brutto

04.01.2017r. – 24.02.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

3.

10.01.2017r.

Usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławów

Zakład Oczyszczania „GMI-TUR” Wiesław Baranowski z siedzibą w Turku NIP 668-132-44-67

480.924,00 zł brutto

10.01.2017r. – 31.12.2017r.

Stanowisko ds. opłaty odpadowej i gospodarki wodno-ściekowej

4.

12.01.2017r.

Wywóz nieczystości stałych komunalnych (kontener 7m3)

Zakład Oczyszczania „GMI-TUR” z siedzibą w Turku NIP 668-132-44-67

604,80 zł brutto

12.01.2017r.-12.01.2018r.

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalowej

5.

19.01.2017r.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.:”Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bolesława Chrobrego w Wyszynie”.

Usługi projektowe Krzysztof Owczarek z siedzibą w Turku NIP 668-13-32-544

300,00 zł brutto

19.01.2017r.-10.02.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

6.

19.01.2017r.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.:” Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Bolesława Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie

Usługi Projektowo-Kosztorysowe Mirosława Desecka z siedzibą w Kramsku NIP 665-166-04-10

300,00 zł brutto

19.01.2017r.-10.02.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

7.

19.01.2017r.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.:” Przebudowa ul. Jagiellońskiej we Władysławowie wraz z kanalizacją deszczową’

Projektowanie i budowa dróg Hieronim Maciejewski z siedzibą w Cisewie NIP 668-120-30-02

369,00 zł brutto

19.01.2017r.-10.02.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

8.

19.01.2017r.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.:” Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Wyszynie”

Bożena Woźniak z siedzibą w Turku NIP 668-116-77-66

300,00 zł brutto

19.01.2017r.-10.02.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

9.

23.01.2017r.

Usługi geodezyjne

GEO-INWEST z siedzibą w m. Żuki NIP 668-183-89-99

-

01.02.2017r.-31.12.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

10.

23.01.2017r.

Dostawa miału węglowego do kotłowni

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Soszyński Stanisław z siedzibą w m. Głogowa NIP 668-13-61-132

547,35 zł brutto (za tonę)

01.02.2017r.-31.12.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

11.

23.01.2017r.

Wycena nieruchomości

ARENDA WYCENA I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI Edyta Ostrowska z siedzibą w m. Konin NIP 665-109-86-12

-

01.02.2017r.-31.12.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

12.

25.01.2017r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Władysławów

Zakład Oczyszczania „GMI-TUR” Wiesław Baranowski z siedzibą w m. Turek NIP 668-132-44-67

Odpady ulegające biodegradacji – 295,00 zł netto,

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 295,00 zł netto,

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 295,00 zł netto,

Szkło, opakowania szklane – 69,00 zł netto,

Papier i tektura – 59,00 zł netto,

Zużyte baterie i akumulatory – 59,00 zł netto,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 300,0 zł netto,

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 700,00 zł netto,

Zużyte opony – 700,00 zł netto.

25.01.2017r. – 31.12.2017r.

Stanowisko ds. opłaty odpadowej i gospodarki wodno-ściekowej

13.

01.02.2017r.

Najem urządzeń i dostawy wody EDEN

Eden Springs Spółka z o.o. z siedzibą w m. Dąbrowa Górnicza NIP 667-006-65-41

Za każdy miesiąc kalendarzowy  - 23,00 zł netto za każde urządzenie grzewczo-chłodzące oraz 30,81 zł netto za jedną butlę wody

01.02.2017r.- 31.01.2018r.

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji

14.

01.02.2017r.

Najem i serwis urządzenia konica minolta

Copy Service Tomasz Bondar z siedzibą w Kaliszu NIP 618-133-47-12

120,00 zł czynsz za dzierżawę

Na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji

15.

31.03.2017r.

Usługi kominiarskie

Zakład kominiarski „Kominiarczyk” Adrian Borkowicz z siedzibą w Turku NIP784-239-29-32

-

01.04.2017r.-31.12.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

16.

18.02.2017r.

Przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie NIP 521-00-01-965

1,23 zł brutto

01.01.2017r.-31.12.2017r.

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji

17.

20.02.2017r.

Instalacja i konfiguracja centrali Libra PBX

HILTEL Hubert Bloch z siedzibą w Turku NIP 668-100-19-65

8.794,50 zł brutto

20.02.2017r.

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji

18.

07.03.2017r.

Udostępnienie pomieszczenia nr 101 mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy we Władysławowie

MLECZARNIA TUREK Sp. z o.o. z siedzibą w Turku NIP668-17-19-786

150 zł brutto za 1 dzień

07.03.2017r. – 07.03.2017r.

Stanowisko ds. elektronicznego obiegu dokumentów, obsługi kancelaryjnej Urzędu i współdziałania z instytucjami

19.

14.03.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Russocice

ARCHITECH Biuro Projektowe Katarzyna Górska z siedzibą w m. Ceków – Kolonia NIP 668-179-18-55

15.000,00 zł brutto

14.03.2017r. – 30.08.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

20.

14.03.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Jabłonna -Stawki

Bożena Woźniak z siedzibą w Turku NIP 668-116-77-66

8.000,00 zł brutto

14.03.2017r.-30.08.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

21.

14.03.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Kuny

Projektowanie i budowa dróg Hieronim Maciejewski z siedzibą w Cisewie NIP 668-120-30-02

16.000,00 zł brutto

14.03.2017r. – 30.08.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

22.

27.03.2017r.

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych

RM BETON Spółka Jawna W. Kocański i J. Kocańska z siedzibą w m. Dzierżązna NIP 668-19-44-968

37.663,31 zł brutto

27.03.2017r. – 15.04.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

23.

18.04.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Wandów-Władysławów

ARCHITECH Biuro Projektowe Katarzyna Górska z siedzibą w m. Ceków – Kolonia NIP 668-179-18-55

4.800,00 zł brutto

18.04.2017r. – 12.06.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

24.

24.04.2017r.

Zamówienie na żwir przeznaczony do naprawy dróg gruntowych na terenie Gminy Władysławów.

PPHU „MARKO” Marek Krysiak z siedzibą w m. Międzylesie NIP 668-000-94-10

29.971,20 zł brutto

24.04.2017r. – 31.10.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

25.

10.05.2017r.

Zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez Gminę Władysławów

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie NIP 665-22-23-120

Skratki – 600,00 zł/ Mg+VAT

Zawartość piaskowników – 450,00 zł/Mg+VAT

10.05.2017r. – 31.12.2017r.

Stanowisko ds. opłaty odpadowej i gospodarki wodno-ściekowej

26.

12.05.2017r.

Koncepcja modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego na terenie Gminy Władysławów

Pracownia Projektowa Techniki Sanitarnej PROJ-SAN Magdalena Drzewiecka z siedzibą w Bydgoszczy NIP 554-040-40-92

51.660,00 zł brutto

12.05.2017r.- 10.10.2017r.

Kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 

 

27.

12.05.2017r.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Natalia

HYDRO-MARKO sp z o.o. sp.k. z siedzibą w Jarocinie NIP 617-220-39-10

174.660,00 zł brutto

14 dni od zwarcia umowy

 

28.

24.05.2017r.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wyszyna

Instalacje Wod.-Kan. i C.O. Zbigniew Marzol z siedzibą w m. Wyszyna NIP 668-109-61-96

26.391,95 zł brutto

24.05.2017r. – 07.06.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

29.

09.06.2017r.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. robót budowlanych termomodernizacji Przedszkola Gminnego we Władysławowie

Usługi Projektowo-Kosztorysowe Mirosława Desecka z siedzibą w Kramsku NIP 665-166-04-10

1.200,00 zł brutto

09.06.2017r. – 20.06.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

30.

12.06.2017r.

Przebudowa chodnika przy ul. Konińskiej we Władysławowie

PHU EKO-BRUK Lidia Uznańska z siedzibą w m. Kuny NIP 668-106-55-34

60.999,39 zł brutto

12.06.2017r. – 07.07.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

31.

12.06.2017r.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej we Władysławowie wraz z kanalizacją deszczową oraz Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Bolesława Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Turku NIP 668-00-00-107

488.868,48 zł brutto

3 miesiące od dnia podpisania umowy

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

32.

14.06.2017r.

Adaptacja budynku na cele gospodarki odpadami w m. Russocice

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe        „ELKOM” Marceli Uciński z siedzibą w m. Koło NIP 666-000-17-99

9.000,00 zł brutto

14.06.2017r. – 31.08.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

33.

22.06.2017r.

Adaptacja budynku na cele gospodarki odpadami w m. Russocice

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INS-MA” Andrzej Majchrzak z siedzibą NIP 666-119-68-45

32.652,18 zł brutto

22.06.2017r.-31.09.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

34.

22.06.2017r.

Adaptacja budynku na cele gospodarki odpadami w m. Russocice

Konserwacja i mechanika pojazdowa Jarosław Darul z siedzibą w m. Władysławów NIP 666-128-18-35

53.950,00 zł brutto

22.06.2017r. – 31.09.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

35.

07.07.2017r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego/pralnia/ na kotłownię w budynku Ośrodku Zdrowia we Władysławowie

BBPW „HEBUD” Henryk Sikora z siedzibą w Turku NIP 665-12-47-555

3.500,00 zł brutto

07.07.2017r. – 15.08.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

36.

21.07.2017r.

Rozbudowa drogi wewnętrznej Mariantów – Bolesławów oraz Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Władysława Łokietka w m. Wyszyna

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Kole NIP 666-10-04-943

420. 903,91 zł brutto

80 dni od dnia podpisania umowy

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

37.

31.07.2017r.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tarnowski Młyn

P.H.U. ELEKTRO-INSTAL Waldemar Jankowiak z siedzibą w m. Cichów NIP 668-132-16-70

28.290,00 zł brutto

31.07.2017r. – 30.11.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

38.

14.08.2017r.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego we Władysławowie

Przedsiębiorstwo „TIZBUD” z siedzibą w Głodnie NIP 665-222-69-92

264.080,32 zł brutto

50 dni od dnia podpisania umowy

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

39.

14.08.2017r.

Modernizacja instalacji CO,CWU i adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia

Instalacje Wod. – Kan. z siedzibą w Wyszynie NIP 668-109-61-96

180.846,73 zł brutto

30 dni od dnia podpisania umowy

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

40

14.08.2017r.

Umowa o pełnienie nadzoru budowlanego

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TURIMPEX Arkadiusz Bartosik z siedzibą w Turku NIP 668-16-55-000

1.800,00 zł brutto

14.08.2017r. – 12.09.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

41.

05.09.2017r.

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bolesława Chrobrego etap II w Wyszynie oraz założenie lamp w Kamionce

Instalatorstwo Elektryczne Włodzimierz Gaj z siedzibą w Turku NIP 668-127-01-80

15.866,86 zł brutto

Oraz 4.258,19 zł brutto

05.09.2017r. – 10.11.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

42.

15.09.2017r.

„Przebudowa chodnika na ul. Mieszka we Władysławowie odcinek od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej”

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO-BRUK” Lidia Uznańska z siedzibą w m. Kuny

128.810,02 zł brutto

60 dni od dnia podpisania umowy

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

43.

25.09.2017r.

Dostawa workowanego węgla kamiennego do lokali oraz Ośrodka Zdrowia we Władysławowie

PHU „JAGO-BIS” Goździkiewicz Spółka Jawna z siedzibą we Władysławowie NIP 668-19-30-883

900,00 zł brutto za tonę

25.09.2017r. – 31.12.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

44.

25.09.2017r.

Dostawa i wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w lokalach socjalnych w m. Polichno

PHU „JAGO-BIS” Goździkiewicz Spółka Jawna z siedzibą we Władysławowie NIP 668-19-30-883

3.800,00 zł brutto

25.09.2017r. – 05.10.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

45.

26.09.2017r.

Malowanie wewnątrz budynku kaplicy przycmentarnej w Russocicach

LIM-BUD Lillia Małolepsza z siedzibą w Koninie NIP 668-101-93-79

8.500,00 zł brutto

26.09.2017r. – 30.11.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

46.

26.09.2017r.

Naprawa elewacji budynku Urzędu Gminy Władysławów

LIM-BUD Lillia Małolepsza z siedzibą w Koninie NIP 668-101-93-79

31.150,00 zł brutto

26.09.2017r. – 30.11.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

47.

29.09.2017r.

Wymiana pokrycia dachowego – eternit na blachodachówkę z częściową wymianą konstrukcji dachu na budynku świetlicy w Małoszynie

BLACHARSTWO BUDOWLANE Ryszard Pajęcki z siedzibą w m. Mariantów NIP 668-102-99-17

37.999,62 zł brutto

29.09.2017r. – 30.10 2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

48.

03.10.2017r.

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych

RM BETON Spółka Jawna W. Kocański i J. Kocańska z siedzibą w m. Dzierżązna NIP 668-19-44-968

8.758,68 zł brutto

03.10.2017r. – 10.10.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

49.

10.10.2017r.

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 9.000 l. do Urzędu Gminy Włądysławów

PHU Trans OLL Jarosław Kwiatkowski z siedzibą w m. Felicjanów NIP 668-001-05-83

23.400,00 zł brutto

10.10.2017r. – 17.10.2017r.

Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej

50.

16.10.2017r.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

RADIX Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku NIP 684-275-12-70

-

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji

51.

19.10.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Wyszyna

P.P.B.H. „PROMARK-BIS” z siedzibą w Koninie NIP 665-110-15-15

11.900,00 zł brutto

19.10.2017r. – 18.12.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

52.

23.10.2017r.

Umowa o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych

Biuro Komputerowe INFOJAR II Jarosława Kapała z siedzibą w Kowalewie NIP 617-118-21-23

-

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji

53.

09.11.2017r.

Umowa Sprzedaży energii elektrycznej

NOVUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie NIP949-192-47-05

149.669,40 zł brutto

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sołectw, działalności gospodarczej, ochrony zdrowia i audytu energii elektrycznej

54.

09.11.2017r.

Umowa Sprzedaży energii elektrycznej

ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu NIP 777-00-20-640

2.834,37 zł brutto

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sołectw, działalności gospodarczej, ochrony zdrowia i audytu energii elektrycznej

55.

15.11.2017r.

Likwidacja kolizji przebudowa linii napowietrznej w m. Mariantów - Bolesławów

Z.U.H. EL KOM z siedzibą w Słodkowie NIP 668-102-04-54

5.990,10 zł brutto

15.11.2017r. – 23.12.2017r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

56.

23.11.2017r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Władysławów ( zadanie nr 1,3,4)

P.P.H.U. „MARKO” Marek Krysiak z siedzibą w m. Międzylesie NIP 668-800-94-10

Zadanie Nr 1:

1.       zwalczanie śliskości – 97,20 zł brutto,

2.       odśnieżanie – 81,00 zł brutto.

Zadanie Nr 3:

3.       zwalczanie śliskości – 92,88 zł brutto,

4.       odśnieżanie – 70,20 zł brutto.

Zadanie Nr 4:

5.       zwalczanie śliskości – 82,08 zł brutto,

6.       odśnieżanie – 59,40 zł brutto.

 

Od dnia podpisania umowy do 15.04.2018r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

57.

23.11.2017r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Władysławów ( zadanie nr 2)

Zakład Usług Leśnych „DARLAS” z siedzibą w m. Milinów NIP 668-114-73-96

 

Zadanie Nr 2:

1. zwalczanie śliskości – 70,20 zł brutto,

2.odśnieżanie – 45,36 zł brutto.

 

Od dnia podpisania umowy do 15.04.2018r.

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

58.

24.11.2017r.

Wycinka 17 sztuk drzew rosnących na działkach w obrębie w m. Mariantów

Zakład Usług Leśnych „DARLAS” Dariusz Jasnowski z siedzibą w Milinowie NIP 668-114-73-96

9.000,00 zł brutto

24.11.2017r. – 30.11.2017r.

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

59.

24.11.2017r.

Zakup ciągnika Marki ZETOR model MAJOR 60

AGRIMONT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie NIP 775-264-45-60

121.401,00 zł brutto

24.11.2017r. – 23.12.2017r.

Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu  Gospodarczego

60.

24.11.2017r.

Zakup kosiarki bijakowej Marki PRONAR model BBK 160M

AGRIMONT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie NIP 775-264-45-60

22.755,00 zł brutto

24.11.2017r. – 23.12.2017r.

Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu  Gospodarczego

61.

05.12.2017r.

Umowa „PROGRAM POS” o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS

FIRST DATA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie NIP 526-02-10-429

-

04.12.2017r. – 31.30.2020r.

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji

62.

05.12.2017r.

Udostępnienie pomieszczenia nr 101 mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy we Władysławowie

MLECZARNIA TUREK Sp. z o.o. z siedzibą w Turku NIP668-17-19-786

150 zł brutto za 1 dzień

05.12.2017r. – 05.12.2017r.

Stanowisko ds. elektronicznego obiegu dokumentów, obsługi kancelaryjnej Urzędu i współdziałania z instytucjami

63.

05.12.2017r.

Umowa o korzystanie z Usługi Paybynet

Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie NIP 526-030-05-17

-

Czas nieokreślony

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji

 

 

                                                                            

Załączniki

Rejestr umów 2017r. (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2017-12-19 12:12:04
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2017-12-19 12:20:09
Ostatnia zmiana:2017-12-19 12:20:28
Ilość wyświetleń:1140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij