Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość gruntową położoną w obrębie miejscowości Piorunów i Skarbki

Władysławów, 22 marca 2012 roku

GGK.6840.6.2012

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.28,art. 38 art.39 ust.1 i art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z zm.) oraz §3, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu WÓJT GMINY WŁADYSŁAWÓW niniejszym informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Władysławów ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, sala 101 (piętro) odbędzie się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

Położenie nieruchomości - Piorunów

Numer geodezyjny nieruchomości - 239

Pow. nieruchomości w ha - 0,1900

Cena wywoławcza nieruchomości ( bez podatku VAT) w zł - 26 068,00

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej bez podatku VAT - 2.606,80

Położenie nieruchomości - Piorunów

Numer geodezyjny nieruchomości - 240

Pow. nieruchomości w ha - 0,1900

Cena wywoławcza nieruchomości ( bez podatku VAT) w zł - 26 068,00

Położenie nieruchomości - Skarbki

Numer geodezyjny nieruchomości - 122/4

Pow. nieruchomości w ha - 0,2397

Cena wywoławcza nieruchomości ( bez podatku VAT) w zł - 17 900,00

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej bez podatku VAT - 1.790,00
Licytacji podlegać będzie cena wywoławcza bez podatku VAT. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu przewiduje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieuciążliwych usług o charakterze podstawowym.

Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla wymienionej w tabeli nieruchomości gruntowych nie zabudowanych następujące księgi wieczyste dla nr geod. KW 239/KW 30073, dla nr geod. 240 KW 30074.

Forma sprzedaży: na własność.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758).

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli na rachunek Urzędu Gminy Władysławów Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie /o Władysławów 6685570009 07000007 20070005 w terminie do 12.04.2012 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer geodezyjny nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, lub właściwe pełnomocnictwa.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Zarządzeniem Wójta Gminy Władysławów Nr 8/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela się w pok. 112 – stanowisko d/s. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i lokalowej tel. 63-279-50-03 wew. 49. Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy Władysławów www.wladyslawow.bip.net.pl

Z up. Wójta
mgr Piotr Szewczyński
z-ca Wójta Gminy

Załączniki

Ogłoszenie - Piorunów i Skarbki (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Błaszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Błaszczyk
Data wprowadzenia:2012-03-21 13:43:55
Opublikował:Paweł Błaszczyk
Data publikacji:2012-03-21 13:47:46
Ostatnia zmiana:2012-03-21 13:48:06
Ilość wyświetleń:989

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij