Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA -na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

 


Władysławów, dnia 25 marca 2011r.


Gminny Zespół

Obsługi Ekonomicznej
i
Administracyjnej Oświaty

ul. Rynek 43

62-710 Władysławów
(oznaczenie Zamawiającego)


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: 271.2.2011 na dostawę pomocy

dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: „Indywidualizacja procesu

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" dofinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości

usług edukacyjnych.ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania


Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie, ul. Rynek 43, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cena najkorzystniejszej oferty , która wpłynęła w w.w postępowaniu przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Ponadto informuję, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. MERAZET S.A ul. J.Krauthofera 36

60-203 Poznań


2. P.W.D „APEX” Strzałków, ul. Kopernika 12

97-500 Radomsko

..............................................................

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 ze względu na to iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3.

UZASADNIENIE:

W w/w postępowaniu w przewidzianym w SIWZ terminie wpłynęły dwie oferty. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający wystąpił do Wykonawcy , który złożył ofertę nr 2 z żądaniem wyjaśnienia treści złożonej oferty w kwestii zaistniałych różnic cenowych pomocy dydaktycznych. W załącznikach nr 3 poz.26, zał. nr 11 poz 24, zał. nr 25 poz 14.chodzi o identycznie opisane filmy edukacyjne DVD. Wykonawca , pomimo tożsamego opisu filmów, podał różne ceny. Ta sama sytuacja dotyczy zestawów mebli – Wykonawca podał różne ceny w zał. nr 3 poz.29 i zał. nr 25 poz.17, pomimo identycznych opisów


zestawów mebli w w/w załącznikach. Wykonawca tak samo postąpił w przypadku mikroskopów cyfrowych opisanych za pomocą identycznych parametrów technicznych w zał. nr 3 poz.12 i zał. nr 7 poz.5 zał nr 15 poz. 12.

Odpowiadając na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca stwierdził, że nie jest w stanie podać ceny jednostkowej filmów DVD i jednocześnie podał inne niż złożone w ofercie ceny w zał. nr 3 poz.24, zał. nr 11 poz.24 oraz zał. 25 poz.14.Wobec powyższego Zamawiający uznał, że ofertę nr 2 należy odrzucić jako niezgodną z treścią SIWZ .


Środki ochrony prawnej - na podstawie art.180 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

                                                              p.o Dyrektora ZOE iAO

                                                                we Władysławowie


                                                              (-) Alicja Olek

..........................................

(podpis kierownika Zamawiającego)Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2011-03-25 09:34:23
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2011-03-25 09:42:21
Ostatnia zmiana:2011-03-25 09:42:51
Ilość wyświetleń:1016

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij