Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.750.000 na budowę gimnazjum we Władysławowie

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 181993-2009 z dnia 2009-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Władysławów
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.750.000 na budowę Gimnazjum we Władysławowie 2. Kredyt zostanie pobrany formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w następujących...
Termin składania ofert: 2009-11-02


?

Władysławów: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1750000 na budowę gimnazjum we Władysławowie
Numer ogłoszenia: 392802 - 2009; data zamieszczenia: 13.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181993 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1750000 na budowę gimnazjum we Władysławowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.750.000 na budowę Gimnazjum we Władysławowie Kredyt zostanie pobrany formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w następujących transzach: 800.000 - do 12 listopada 2009 r 950.000 - do 27grudnia 2009 r Kwota kredytu - 1.750.000 zł Spłata kredytu - w ratach kwartalnych od II kwartału 2010r do IV kwartał 2014 r. zgodnie z harmonogramem spłat kredytu - załącznik nr 6 do SIWZ Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty uruchomionego kredytu, na podstawie wskaźnika WIBOR 3 M .Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia płatne w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego. Wymagany termin realizacji : 31 .12.2009r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 320132.98 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ING Bank Śląski S.A oddział w Poznaniu, ul. Piekary 7, 61-823 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 320132.98

  • Oferta z najniższą ceną: 320132.98 oferta z najwyższą ceną: 396505.36

  • Waluta: PLN.


                                                                               Wójt Gminy Władysławów

                                                                               (-)  Krzysztof Zając


Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2009-11-13 08:45:33
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2009-11-13 08:48:04
Ostatnia zmiana:2009-11-13 08:48:17
Ilość wyświetleń:1169

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij