Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- BUDOWA GIMNAZJUM WE WŁADYSŁAWOWIE

 

Władysławów: budowa gimnazjum we Władysławowie.

Numer ogłoszenia: 196856 - 2009; data zamieszczenia: 17.06.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127684 - 2009r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa gimnazjum we Władysławowie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP oraz art. 3 pkt.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) - zwanej dalej UPB, polegające na budowie gimnazjum we Władysławowie w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: a) przedmiarze robót, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej, c) istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy. Dokumenty wymienione w pkt.3.1 lit. a-c stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie pojawiające się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót nazwy firm, typy lub modele wskazujące na konkretnych producentów należy traktować jako pomocnicze, poglądowe, równoważne i w żadnym przypadku nie obowiązkowe do zastosowania danego producenta, firmy, konkretnego typu lub modelu. Opis skrócony zakresu robót budowlanych Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: a) Budynku gimnazjum o powierzchni zabudowy 1672,45m2, powierzchni użytkowej 3175,14m2, kubaturze 17704,00m3. b) Przyłącza wodociągowego, c) Przyłącza kanalizacji sanitarnej d) Przyłącza kanalizacji deszczowej, e) Przyłącza energetycznego. Wykonawca na własny koszt przekaże Zamawiającemu dokumenty, których dołączenia do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymaga art. 57 UPB. Szczegóły opisu znajdują się w SIWZ, a w tym załączniku nr 7...


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4293755.33 PLN.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Budowlany BUD-BET Hieronim Moczydłowski, Szadów Pański 35,, 62-700 Turek, kraj/woj. wielkopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4293755.33

Oferta z najniższą ceną: 4293755.33 oferta z najwyższą ceną: 5123499.06

Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2009-06-18 07:53:47
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2009-06-18 07:55:59
Ostatnia zmiana:2009-06-18 07:56:06
Ilość wyświetleń:1191

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij