Zamknij okno Drukuj dokument

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Władysławów jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. Do korzystania z usług na portalu ePUAP wymagane jest założenie konta użytkownika (konto jest bezpłatne), zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami.
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy na następujących nośnikach danych:
Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
Płyta CD-RW
 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
 
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 5. ustęp 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 01.130.1450 z dnia 15 listopada 2001 r.

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2008-10-09 10:06:56
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2008-10-10 07:53:07
Ostatnia zmiana:2014-01-29 08:50:57
Ilość wyświetleń:5153