Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi w miejscowości Felicjanów, ul. Papieska, jana Pawła II , Wadowicka i Niegowicka

 

ZP 34/340-10 /08

OGŁOSZENIE


Gmina Władysławów

ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

tel. (063) 2795003 www.wladyslawow.bip.net.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie


Budowa drogi w miejscowości Felicjanów, ul. Papieska, Jana Pawła II, Wadowicka i NiegowickaCPV 45233120-6

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi w miejscowości Felicjanów, ul. Papieska, Jana Pawła II, Wadowicka i NiegowickaSpecyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w pokoju 112, Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów ( w każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 – 15.00 ). SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer 0632795003 lub na stronie internetowej www. wladyslawow. bip.net.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Termin wykonania zamówienia: - do 30 września 2008 r.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy:

  • posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia

  • posiadają doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia,

  • dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym : kierownikiem budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa: 100%


Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym , zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu .

Opakowanie należy opisać następująco: Urząd Gminy we Władysławowie

oferta przetargowa na: Budowa drogi w miejscowości Felicjanów, ul. Papieska, Jana Pawła II, Wadowicka i Niegowicka

Nie otwierać przed dniem: 31 lipca 2008 r godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów – sekretariat – pokój 104 lub przesłać pod podany adres nie później niż do dnia 31 lipca 2008 r do godz. 9.45Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2008r. o godz. 10.00 w pok. nr 101 Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów


Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pani Janina Orlikowska - inspektor d/s dróg oraz Pani Dorota Włodarczyk – inspektor d/s zamówień publicznych tel. (063) 2795003 wew.51 lub 49

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2008 r pod numerem 156807-2008


Władysławów, 10 lipca 2008r                                                   Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                    Krzysztof Zając

Załączniki

(105.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(200.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_1 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_2 (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY_1 (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY_2 (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY_3 (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_1 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_1 (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_2 (226.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_3 (109.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_4 (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02_00_00 (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02_00_00_1 (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04_01_01_04_03_01 (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04_06_01 (133.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-06_02_01 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-07_02_01 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-08_03_01 (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-M-00_00_00 (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (119.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE_1 (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WP (162.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-07-10 14:33:38
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-07-10 15:19:40
Ostatnia zmiana:2008-07-10 15:20:40
Ilość wyświetleń:1515

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij