Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zmiana studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów Uchwała Nr 175/16 Rady Gminy Władysławów z dnia 31 marca 2015r.

Wójt Gminy Władysławów

Urząd Gminy Władysławów

ul. Rynek 43

62-710 Władysławów

Władysławów, dnia 6 marca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr 175/16 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów rozwiązaniami odbędzie się w dniu
27 marca 2018 r.
(wtorek) w sali nr 101 Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, o godzinie 1400.

Zgodnie w art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Władysławów na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ug@wladyslawow.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie: od 13 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej www.wladyslawow.bip.net.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Władysławów. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Władysławów.

 

 

Wójt Gminy Władysławów

/ - / Krzysztof Zając

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie studium (550.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2018-03-06 10:48:28
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2018-03-06 11:11:30
Ostatnia zmiana:2018-03-06 11:15:34
Ilość wyświetleń:115

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij