Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg publicznych na terenie gminy Władysławów

Władysławów: Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg publicznych na terenie gminy Władysławów
Numer ogłoszenia: 180587 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg publicznych na terenie gminy Władysławów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg publicznych na terenie gminy Władysławów, wykonanie czynności eksploatacyjno- konserwacyjnych w celu utrzymania infrastruktury oświetleniowej, zagwarantowanie dopływu energii elektrycznej do urządzeń świadczących oświetlenie ulic i dróg, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 50.23.21.10-4, 65.31.00.00-9, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o, ul. Wrocławska 71, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 345528,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 345528,46
  • Oferta z najniższą ceną: 345528,46 / Oferta z najwyższą ceną: 345528,46
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z treścią art.18 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, rozumiane jako finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.Właścicielem infrastruktury oświetleniowej znajdującej się na terenie gminy Władysławów jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu ( gmina posiada udziały w spółce). Z uwagi na fakt, że gmina jest zobowiązana w ramach realizacji zadania własnego do pokrywania kosztów związanych z oświetleniem ulic , placów, dróg publicznych oraz kosztów utrzymania, konserwacji i obsługi punktów świetlnych położonych na terenie gminy, a także to, że jedynym właścicielem infrastruktury oświetleniowej jest OUiD sp. z o.o w Kaliszu, istnieją podstawy do udzielenia zamówieni

 

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2015-12-08 10:44:42
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2015-12-08 10:48:57
Ostatnia zmiana:2015-12-08 10:49:13
Ilość wyświetleń:545

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij