Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Władysławów

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 273838-2015 z dnia 2015-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Władysławów
Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych o kodach: 200301; 200101; 200102; 200139; 200201; 200307 oraz odbierania, transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych selektywnie zebranych od...
Termin składania ofert: 2015-10-27

Władysławów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Władysławów
Numer ogłoszenia: 325642 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 273838 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Władysławów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych o kodach: 200301; 200101; 200102; 200139; 200201; 200307 oraz odbierania, transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych selektywnie zebranych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Władysławów - powiat Turecki, woj. Wielkopolskie przez okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sukcesywne dostawy tym właścicielom worków do gromadzenia odpadów. Worki będą dostarczane w okresie obejmującym odbiór i transport tych odpadów oraz w przypadku pierwszej dostawy worków w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10.01.2016 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt każdemu właścicielowi nieruchomości kosz przeznaczony na selektywną zbiórkę popiołów w terminie do dnia 10.01.2016 r. Odbiór i transport odpadów obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone w granicach administracyjnych Gminy Władysławów- zwanej dalej Gminą. Przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy -zwanych dalej właścicielami nieruchomości- należy rozumieć : właścicieli, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości zamieszkałe w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zamieszkałą położoną w granicach administracyjnych Gminy Władysławów. Zamówienie obejmuje właścicieli nieruchomości znanych w chwili obecnej oraz poznanych w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Oczyszczania GMI- TUR Wiesław Baranowski,, ul. Paderewskiego17, 62-700 Turek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 456585,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 456585,00

  • Oferta z najniższą ceną: 456585,00 / Oferta z najwyższą ceną: 499800,00

  • Waluta: PLN .

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2015-12-01 13:00:32
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2015-12-01 13:02:59
Ostatnia zmiana:2015-12-01 13:03:07
Ilość wyświetleń:580

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij