Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowozy dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum we Władysławowie w roku szkolnym 2009/2010

 

Władysławów: Dowozy dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum we Władysławowie w roku szkolnym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 381730 - 2009; data zamieszczenia: 02.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174597 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum we Władysławowie w roku szkolnym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe osób polegające na transporcie drogowym osób w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym -Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych( Dz. U z 2007 r. Nr 223poz.1655 ze zmianami ), tj.poniżej kwoty 133.000euro Podstawowe cechy przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przewozu dzieci i młodzieży- uczniów oraz ich opiekunów, a także innych osób bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przewozu lub realizacją statutowych zadań Gminy Władysławów i polegającego na ich: a) przewozie ze wskazanego przystanku w miejscowości zamieszkania dzieci do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Władysławów, tj.: Szkoły Podstawowej z siedzibą we Władysławowie oraz do Gimnazjum z siedzibą we Władysławowie, zwanego dalej dowozem. b) oraz na ich przewozie powrotnym z tych szkół do przystanków w miejscowości zamieszkania uczniów, zwanego dalej odwozem. Przez przystanek w miejscowości zamieszkania osób korzystających z przewozu (o których mowa wyżej), zwanego dalej przystankiem, należy rozumieć miejsce w miejscowości ich zamieszkania lub innej : a) wskazane w trakcie wykonywania przewozu przez opiekuna dzieci i młodzieży, korzystających z przewozu. Opiekun będzie wyznaczony przez Dyrektora Szkoły lub Wójta Gminy Władysławów. Miejsce to może być wskazane na stałe w danej miejscowości lub tymczasowo w zależności od okoliczności. Dopuszcza się by przystanek został wyznaczony przez inną osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Władysławów. b) przystanek będzie mieścił się na terenie Gminy Władysławów przy wyznaczonej trasie przewozu. Przewóz należy wykonywać co najmniej trzema pojazdami, z których dwa mają mieć minimum 39 miejsc siedzących, a jeden co najmniej 50 miejsc siedzących. Przewóz będzie realizowany przez pojazdy na następujących trasach: Pojazd nr 1: Trasa dowozów: a) Trasa: Międzylesie -Mariantów, b) Trasa: Tarnowski Młyn - Głogowa, c) Trasa: Małoszyna-Międzylesie-Mariantów-Polichno. Trasa odwozów: a) Trasa: Chylin-Kuny-Leonia-Natalia-Skarbki-Milinów, b) Trasa: Głogowa-Tarnowski Młyn-Chylin-Kamionka-Stefania-Skarbki. Pojazd nr 2: Trasa dowozów: a) Trasa: Olesin-Kuny, b) Trasa: Małoszyna-Mikołajew-Przemysławów-Polichno-Malinie, c) Trasa: Głogowa-Tarnowski Młyn-Chylin. Trasa odwozów : a) Trasa: Chylin-Kuny-Leonia-Natalia-Skarbki-Milinów, b) Trasa: Głogowa-Tarnowski Młyn-Kamionka-Stefania-Olesin, c) Trasa: Polichno-Międzylesie-Małoszyna. Pojazd nr 3: Trasa dowozów: a) Trasa: Malinów-Skarbki-Natalia-Leonia-Stefania, b) Trasa: Kamionka-Chylin, c) Trasa: Kamionka-Stefania-Skarbki. Trasa odwozów: a) Trasa: Malinie-Polichno-Mariantów-Międzylesie-Przemysławów-Mikołajew- Małoszyna Szczegółowy plan przewozu wraz z informacją o orientacyjnych godzinach ich realizacji Wykonawca otrzyma w trakcie realizacji umowy. Szacunkowa liczba kilometrów jaką przejedzie w ciągu jednego dnia każdy z autobusów wynosi 154 kilometry. Jest to szacunkowa liczba kilometrów liczona od pierwszego z przystanków do ostatniego z przystanków w danym dniu dla każdego z 3 pojazdów. Kilometry przejechane przez pojazdy od miejsca ich bazy (postoju) do pierwszego z przystanków oraz od ostatniego z przystanków do miejsca ich postoju nie podlegają wliczeniu do podanej wyżej liczby kilometrów. Przyjmuje się, że przewóz będzie realizowany w każdym dniu nauki szkolnej uczniów szkół, o których mowa w pkt. 3.3.1 SIWZ. Pojazdy wykorzystywane do przewozu mają być dostosowane do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 135717.12 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JOŃSKI TRAVEL Przewozy turystyczne krajowe i zagraniczne Magdalena Bajzert, ul. Wrzosowa 2, 62-731 Przykona, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 135717.12

  • Oferta z najniższą ceną: 135717.12 oferta z najwyższą ceną: 150014.40

  • Waluta: PLN.
                                                                                                                               Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                                                   ( - ) Krzysztof Zając

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2009-11-03 11:46:06
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2009-11-03 11:49:21
Ostatnia zmiana:2009-11-03 11:50:08
Ilość wyświetleń:1473

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij