Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w miejscowości Kuny, Gmina Władysławów

Władysławów: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w miejscowości Kuny, gmina Władysławów
Numer ogłoszenia: 172603 - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284148 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w miejscowości Kuny, gmina Władysławów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP oraz art. 3 pkt.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) - zwanej dalej UPB, polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: a)przedmiarze robót, b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej, c)istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy. Dokumenty wymienione wyżej stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie pojawiające się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót nazwy firm, typy lub modele wskazujące na konkretnych producentów należy traktować jako pomocnicze, poglądowe, równoważne i w żadnym przypadku nie obowiązkowe do zastosowania danego producenta, firmy, konkretnego typu lub modelu. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: a)Budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym o powierzchni zabudowy 741,86m2, powierzchni użytkowej łącznie 827,33m2, kubaturze 6342,98m3. b)Przebudowę istniejącego wodociągu c)Instalację c.o z kotłownią, wody ,kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji d) Instalację przyłącza energetycznego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1379014.88 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum - Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe WART EKO sp z o.o, ul. Zakładowa 3, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1379014.88
  • Oferta z najniższą ceną: 1379014.88 oferta z najwyższą ceną: 1602495.84
  • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2009-10-08 10:35:34
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2009-10-08 10:40:25
Ostatnia zmiana:2009-10-08 10:40:40
Ilość wyświetleń:1117

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij